Není malých darů stejně jako není malých rolí!

Každá koruna poukázaná na účet neziskové organizace Artists 4 Children je do posledního haléře využita na pořádání workshopů pro seniory a lektorských kurzů pro zaměstnance domovů seniorů, nákup vybavení a výrobu instruktážních materiálů.


Číslo účtu: 1026487771/6100


Jak pomoci?

Pošlete jakoukoli finanční částku na účet projektu Cirkus Senior číslo nebo si zřiďte trvalý příkaz, abychom mohli seniorům pomáhat dlouhodobě a vyškolit nové lektory přímo v domovech seniorů.

 

Na co vaše peníze půjdou
  • workshopy pro seniory
  • semináře a lektorské kurzy pro pracovníky domovů seniorů
  • výrobu instruktážního videa
  • žonglérské náčiní, které stojí desítky tisíc...

 

Co získáte
  • Stanete se součástí komunity, kterým není lhostejný osud seniorů a aktivně jej pomáhá zlepšovat
  • Můžete rozhodnout, na jakou aktivitu, pro jaký domov seniorů bude váš dar určen (Platí v případě, že zafinancujete celou akci. Cena jednoho workshopu pro seniory je 2000 korun + cestovné v ceně 10 korun/km, cena lektorského kurzu je 6000 korun + cestovné.)
  • Pošleme vám potvrzení o výši daru pro odečet z daní
  • Budete mít pravidelné informace o aktivitách v rámci projektu včetně fotodokumentace na webových stránkách projektu
  • Zviditelníme vaši značku/Zveřejníme vaše jméno na webových stránkách, tiskových materiálech a ve výroční zprávě
  • Zapojíme vaše zaměstnance do workshopu (dle kapacity akce) nebo pro vás uspořádáme soukromý workshop, např. v rámci firemního teambuildingu

 

Praktické informace

Rádi vám zašleme potvrzení o výši daru pro potřeby daňového přiznání. Prosím, pošlete nám e-mailem na kralova@artists4children.cz následující informace: jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a číslo účtu, z nějž jste nám dar posílali. Potvrzení za aktuální rok zasíláme vždy v lednu následujícího roku s dostatečným předstihem před termínem řádného podání daňového přiznání.

Pokud chcete poukázat peníze na konkrétní účel (akci, domov seniorů, vybavení), napište to do poznámky pro příjemce platby nebo na e-mail kralova@artists4children.cz V mailu nezapomeňte uvést své jméno a číslo účtu, abychom vaši platbu dokázali identifikovat.

V případě zájmu o workshop ve vaší firmě nás kontaktujte na e-mailu kralova@artists4children.cz