Cirkus Senior je nový projekt
neziskové organizace Artists 4 children.
Za cíl si klade využít prvky žonglování
jako psychomotorické cvičení pro seniory.

Projekt byl zahájen koncem roku 2015 modelovou hodinou pro zaměstnance Domova pro seniory v Praze-Hájích. Náplní této hodiny byla ukázka nejrůznějších pohybových aktivit a konzultace jejich vhodnosti. Na tuto ukázkovou hodinu navázaly v lednu 2016 pravidelné žonglovací workshopy pro seniory. Od ledna 2018 působí Cirkus Senior v několika domovech pro seniory v Čechách a na Moravě.

Není pochyb o tom, že vhodné pohybové aktivity prodlužují aktivní život seniorů. Jako vhodné aktivity pro starší generaci se doporučuje pěší turistika, nordic walking, cvičení ve vodě, nenáročné pohybové hry a psychomotorická cvičení, jednoduché taneční kroky či cvičení s prvky jógy. Vedle fyzických aktivit jsou pro seniory důležité i ostatní roviny zdraví, které je dnes vnímám více komplexněji. Kromě fyzické kondice zahrnuje dle definice WHO i sociální a psychickou rovinu. Proto se pro práci se seniory doporučuje zohlednit všechny tyto aspekty.

Základem je prožitek z pohybu

 

Jeden z postupů, který zohledňuje jak fyzickou, sociální i psychickou rovinu zdraví, je psychomotorika. Zjednodušeně se psychomotorika definuje jako pohybová aktivita, která je zaměřená na prožitek z pohybu. Cvičení posilují motorické kompetence, čímž zvyšují sebevědomí a pozitivně působí na psychiku seniorů.

Do oboru psychomotoriky spadá i žonglování, které Cirkus senior využívá jako klíčový nástroj. Žonglováním se v dnešní době definuje jako předmětová manipulace, tedy nejen vyhazování a následné chytání, nýbrž zručná manipulace třeba i s jedním objektem. Žonglérskými pomůckami mohou být míčky, šátky, plastové talíře, kruhy, kužele, ale i předměty denní potřeby. Právě pestrost náčiní, technik a dovedností umožnuje přizpůsobit jednotlivé cvičení potenciálu a schopnostem cílové skupiny. Cirkus senior využívá i ostatní psychomotorické pomůcky, jako je padák, paví pera, klubíčka, nafukovací balónky apod. Hlavním cílem projektu není dosáhnout cirkusového umění. Cirkusové prvky jsou jen prostředkem k vytvoření vhodné pohybové aktivity, která respektuje limity, dovednosti, schopnosti a potenciál účastníků.

 

Motto: Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.
(Winston Churchill)

 

Foto: Martin Kabát

 

Žonglování zvyšuje kondici i sebevědomí seniorů
a pomáhá spojovat generace

Ač se to při pohledu na profesionální žongléry a akrobaty nezdá, žonglování je přístupná, fyzicky nenáročná aktivita, kterou lze provozovat i vsedě. Při workshopech Cirkusu Senior rozhodně nejde o výkon, ale především o radost z pohybu. Mnoho studií poukazuje na specifika žonglování a jeho pozitivní působení na celého člověka. Žonglování pozitivně přispívá k posílení koncentrace, trénuje jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, prostorovou orientaci, reakční rychlost, nervosvalovou koordinaci, zlepšuje vnímání těla, vyžaduje trpělivost a vytrvalost, rozvíjí kreativitu, rovnováhu, správné držení těla, zvyšuje sebevědomí skrze zažívání pocitu úspěchu z překonávání svých limitů a objevování nových možností. Pro seniory je žonglování vhodné i kvůli tomu, že se jedná o aerobní pohybovou aktivitu, která zvyšuje srdeční frekvenci a respiraci. Žonglování je pohyb, umění, relaxace i duševní hygiena.

Cílem projektu není jen trénink kondice a zábava, ale také prožití nové role, zvýšení sebevědomí a pozitivní sebeprezentace seniorů. Senioři bývají někdy přehlíženi a nespravedlivě vytěsňováni ze společnosti. Cirkus senior ctí hodnoty jako respekt a úcta ke stáří, přichází za účastníky kurzů s pokorou a věří, že společně strávený čas bude přínosem pro všechny. Proto se Cirkus Senior kromě kurzů v domovech seniorů pravidelně zapojuje do akcí pro celou rodinu, kde nabízí workshopy pro všechny generace a napomáhá tak jejich sbližování. Cirkus senior chce bojovat proti podceňování seniorů, přispívat k pozitivní prezentaci stáří a ukazovat na příbězích konkrétních lidí, že ani senioři se nebojí pouštět do nových věcí a překonávat své limity.

O našich aktivitách si můžete přečíst také v článcích,
které vydal časopis Reflex a Prachatický deník. - dát odkaz

 

 

Foto: Martin Kabát