Pomozme těm nejpotřebnějším aneb Bára a Mário hrají seniorům

Herečka Barbora Hrzánová se rozhodla pomoct překonat těžkou dobu těm, kteří jsou nemocí Covid-19 nejvíce ohroženi, tedy seniorům a lidem v Alzheimer centrech.

Počátkem dubna se spolu s uznávanými hudebníky - nevidomým akordeonistou a pianistou Máriem Bihárim, trumpetistou Nickem Arthoferem a houslistou Adamem Pospíšilem– vydali napříč naší zemí po domovech pro seniory a ústavech, aby přinesli trochu optimismu, veselí a naděje lidem, jež jsou dnes opuštění a izolovaní víc, než kdy dřív, a navíc často v područí strachu z nového koronaviru. Z bezpečné vzdálenosti hrají a zpívají české a romské písničky, aby si obyvatelé navštívených domovů a ústavů mohli zazpívat s nimi. To vše samozřejmě Bára, Mário, Nick a Adam dělají zdarma.

V současné době jsme v kontaktu s jednotlivými aktivizačními pracovníky v domovech a ústavech. Jejich odezva je víc než pozitivní - vítají jakoukoliv aktivitu, která ulehčí a rozjasní náročnou situaci jak seniorům, tak i jim samotným.

Do konce roku tak máme naplánováno navštívit asi 90 domovů pro seniory a ostatních pečovatelských zařízení. Předpokládáme, že si nás poslechne (a zazpívá si s námi) přes devět tisíc seniorů a lidí s Alzheimerovou nemocí.

Stále však sháníme finanční prostředky na zvukovou techniku, pohonné hmoty a ubytování mimo Prahu.

Pro náš projekt máme již i první mediální podporu. O situaci seniorů v této nelehké době a o našem putování natáčet krátká hudební videa fotografka Andrea Simperová. Jednotlivé domovy s námi navštěvuje také spisovatelka a kmenová autorka týdeníku Reflex Adéla Knapová, aby následně vše zachytila ve svých textech.

Realizace tohoto projektu se ujala nezisková organizace Artists 4 Children, z.s. Byl to logický krok, protože v Artists 4 Children již pátým rokem probíhá projekt CIRKUS SENIOR.

V jeho rámci právě do domovů pro seniory a dalších pečovatelských zařízení přinášíme koncept aktivit založený na psychomotorických cvičeních opřených o unikátní vlastnosti žonglování. Radost ze zábavných pohybových a koordinačních aktivit, nově objevená, bohatší perspektiva vlastních tělesných a mentálních limitů, sdílení originálních činností a nové impulzy prokazatelně nejen zlepšují fyzický stav, ale také zmírňují úzkost denní rutiny a pozitivně působí na sebevědomí a dobrou náladu seniorů.

Artists 4 Children,z.s. je česká nezisková organizace, která již čtrnáctým rokem pomáhá v ČR i zahraničí ohroženým dětem, dětem s handicapem a seniorům překonávat vyčlenění, traumata, mentální i společenské překážky pomocí interaktivních divadelních, hudebních a cirkusových workshopů. Pomáháme lidem vyčleněným z většinové společnosti, ať už kvůli svému původu, věku, nemoci nebo postižení.

Byli bychom rádi, kdyby Vás náš projekt zaujal a byli jste jej ochotni finančně podpořit.

 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají:

 

 

Napsali o nás ( Rakovnický deník )

Ukázka z vystoupení - Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích

 

 


 

Není malých darů stejně jako není malých rolí!

Každá koruna poukázaná na účet neziskové organizace Artists 4 Children je do posledního haléře využita na pořádání workshopů pro seniory a lektorských kurzů pro zaměstnance domovů seniorů, nákup vybavení a výrobu instruktážních materiálů.


Číslo účtu: 1026487771/6100


Jak pomoci?

Pošlete jakoukoli finanční částku na účet projektu Cirkus Senior číslo nebo si zřiďte trvalý příkaz, abychom mohli seniorům pomáhat dlouhodobě a vyškolit nové lektory přímo v domovech seniorů.

 

Na co vaše peníze půjdou
  • workshopy pro seniory
  • semináře a lektorské kurzy pro pracovníky domovů seniorů
  • výrobu instruktážního videa
  • žonglérské náčiní, které stojí desítky tisíc...

 

Co získáte
  • Stanete se součástí komunity, kterým není lhostejný osud seniorů a aktivně jej pomáhá zlepšovat
  • Můžete rozhodnout, na jakou aktivitu, pro jaký domov seniorů bude váš dar určen (Platí v případě, že zafinancujete celou akci. Cena jednoho workshopu pro seniory je 2000 korun + cestovné v ceně 10 korun/km, cena lektorského kurzu je 6000 korun + cestovné.)
  • Pošleme vám potvrzení o výši daru pro odečet z daní
  • Budete mít pravidelné informace o aktivitách v rámci projektu včetně fotodokumentace na webových stránkách projektu
  • Zviditelníme vaši značku/Zveřejníme vaše jméno na webových stránkách, tiskových materiálech a ve výroční zprávě
  • Zapojíme vaše zaměstnance do workshopu (dle kapacity akce) nebo pro vás uspořádáme soukromý workshop, např. v rámci firemního teambuildingu

 

Praktické informace

Rádi vám zašleme potvrzení o výši daru pro potřeby daňového přiznání. Prosím, pošlete nám e-mailem na kralova@artists4children.cz následující informace: jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a číslo účtu, z nějž jste nám dar posílali. Potvrzení za aktuální rok zasíláme vždy v lednu následujícího roku s dostatečným předstihem před termínem řádného podání daňového přiznání.

Pokud chcete poukázat peníze na konkrétní účel (akci, domov seniorů, vybavení), napište to do poznámky pro příjemce platby nebo na e-mail kralova@artists4children.cz V mailu nezapomeňte uvést své jméno a číslo účtu, abychom vaši platbu dokázali identifikovat.

V případě zájmu o workshop ve vaší firmě nás kontaktujte na e-mailu kralova@artists4children.cz