Artists 4 Children je nezisková organizace, kterou založila filmová produkční Renáta Králová. Soustředila kolem sebe výjimečný tým divadelníků a hudebníků, s nimiž jezdí do míst, kde se obvykle divadlo nehraje a kde pomáhá zapomenout na prožité trápení a bolesti.

Zásadní zkušeností a impulzem pro založení organizace byla Renatina zkušenost ze Srí Lanky, kam odcestovala krátce po úderu tsunami v roce 2005 společně s herci, aby zde odehráli desítky představení pro děti z oblastí zasažených přírodní katastrofou. Na Srí Lanku se v následujícím roce sama vrátila pracovat jako koordinátorka volnočasových center světové humanitární organizace World Vision. Po návratu se rozhodla založit českou neziskovou organizaci s mezinárodním dosahem.

Artists 4 Children pomáhá lidem vyčleněným z většinové společnosti, ať už kvůli svému původu, věku, nemoci, postižení nebo sociální situaci. Vozí herce za seniory v pečovatelských zařízeních, za dětmi v českých nemocnicích, do uprchlických táborů v Palestině, romských vyloučených oblastí na východním Slovensku a ve Větřní u Českého Krumlova a v Dobré Vodě u Toužimi, v sociálně vyloučených lokalitách v poválečné Bosně nebo do indických slumů a sirotčinců.

Všude tam působí interaktivní divadelní představení, žonglérské a bubínkové workshopy jako terapie a pomáhají dětem i seniorům odpoutat se od problémů, naučit se nové dovednosti, zvýšit si sebevědomí a trávit svůj volný čas smysluplně.

Umění bourá bariéry mezi generacemi, nemocnými a zdravými, chudými a bohatými. Dokáže lidem vrátit pocit důstojnosti, vědomí vlastní hodnoty a smysl života. Proto Artists 4 Children školí a vzdělává nové lektory z řad sociálních pracovníků, učitelů, pracovníků s mládeží v nízkoprahových centrech a dobrovolníků ve vyloučených oblastech, aby mohli dětem a seniorům pomáhat dlouhodobě.

Foto: Martin Kabát